Gezond en zelfredzaam met e-health

Magazine cover

Voorwoord

EDITIES

EDITIES

VEILIG ÉN GEZOND: VEILG VOELEN, GELUKKIGER LEVEN

VEILIG ÉN GEZOND: VEILG VOELEN, GELUKKIGER LEVEN

GEZOND IS KRACHTIG: VOOR ÍEDEREEN

GEZOND IS KRACHTIG: VOOR ÍEDEREEN

KANSEN & KEERZIJDEN VAN ONLINE

KANSEN & KEERZIJDEN VAN ONLINE

GEZOND LEVEN: JE KUNT ER NIET VROEG GENOEG MEE BEGINNEN

GEZOND LEVEN: JE KUNT ER NIET VROEG GENOEG MEE BEGINNEN

INFECTIEZIEKTEN:
HET IS VIJF VOOR TWAALF

INFECTIEZIEKTEN:
HET IS VIJF VOOR TWAALF

SPECIALS

SPECIALS

GEZOND EN ZELFREDZAAM MET
E-HEALTH

GEZOND EN ZELFREDZAAM MET
E-HEALTH

KRACHTIG SAMENWERKEN:
VITALE INWONERS

KRACHTIG SAMENWERKEN:
VITALE INWONERS

INTEGRATIE: HAND IN HAND MET GEZONDHEID

INTEGRATIE: HAND IN HAND MET GEZONDHEID

DRUGS: GEZOND GEBRUIK
BESTAAT NIET

DRUGS: GEZOND GEBRUIK
BESTAAT NIET

GEZOND MEEDOEN: ALS JE GEZOND BENT, KUN JE MEEDOEN!

GEZOND MEEDOEN: ALS JE GEZOND BENT, KUN JE MEEDOEN!

NAAR SCHOOL: EEN GEZONDE START VOOR DE TOEKOMST

NAAR SCHOOL: EEN GEZONDE START VOOR DE TOEKOMST

GEZOND MEEDOEN
In deze speciale uitgave leest u verhalen
over e-health als middel om gezond mee
te doen. Ik wens u veel inspiratie en leesplezier.

Annemieke van der Zijden
Directeur Publieke Gezondheid

GEZAMENLIJKE ZOEKTOCHT
Uw gemeente heeft te maken met
maatschappelijke ontwikkelingen die
vragen om scherpe en weloverwogen
keuzes in het beleid en de begroting.
Hoe houdt u hierbij rekening met online
toepassingen waarbij mensen zelf
hun gezondheid volgen? Met digitale
ondersteuning waar mogelijk en ‘face-
to-face contact' wanneer gewenst.
Dit is een gezamenlijke zoektocht van
gemeenten, inwoners en partners hoe
dit goed te doen.

WINST VOOR INWONERS
Je gezondheid in de gaten houden of
verbeteren kan tegenwoordig ook online
via apps, gezondheidschecks, een eigen
gezondheidsdossier, beeldbellen met
een arts of het online inplannen van
afspraken. Want meer inzicht in je
eigen gezondheid en tools om hiermee
aan de slag te gaan, dát is winst voor
de inwoners in uw gemeente.

GEZOND WEST-BRABANT

EDITIES

EDITIES

VEILIG ÉN GEZOND: VEILIG VOELEN, GELUKKIGER LEVEN

VEILIG ÉN GEZOND: VEILIG VOELEN, GELUKKIGER LEVEN

GEZOND IS KRACHTIG: VOOR ÍEDEREEN

GEZOND IS KRACHTIG: VOOR ÍEDEREEN

KANSEN & KEERZIJDEN VAN ONLINE

KANSEN & KEERZIJDEN VAN ONLINE

GEZOND LEVEN: JE KUNT ER NIET VROEG GENOEG MEE BEGINNEN

GEZOND LEVEN: JE KUNT ER NIET VROEG GENOEG MEE BEGINNEN

INFECTIEZIEKTEN:
HET IS VIJF VOOR TWAALF

INFECTIEZIEKTEN:
HET IS VIJF VOOR TWAALF

SPECIALS

SPECIALS

SAMEN VEILIG:
SAMEN VOORKÓMEN

SAMEN VEILIG:
SAMEN VOORKÓMEN

GEZOND EN ZELFREDZAAM MET
E-HEALTH

GEZOND EN ZELFREDZAAM MET
E-HEALTH

KRACHTIG SAMENWERKEN:
VITALE INWONERS

KRACHTIG SAMENWERKEN:
VITALE INWONERS

INTEGRATIE: HAND IN HAND MET GEZONDHEID

INTEGRATIE: HAND IN HAND MET GEZONDHEID

DRUGS: GEZOND GEBRUIK
BESTAAT NIET

DRUGS: GEZOND GEBRUIK
BESTAAT NIET

GEZOND MEEDOEN: ALS JE GEZOND BENT, KUN JE MEEDOEN!

GEZOND MEEDOEN: ALS JE GEZOND BENT, KUN JE MEEDOEN!

NAAR SCHOOL: EEN GEZONDE START VOOR DE TOEKOMST

NAAR SCHOOL: EEN GEZONDE START VOOR DE TOEKOMST

http://ggdgezondwestbrabant5.gezondwestbrabant.nl/#!1-Cover

http://ggdgezondwestbrabant4.gezondwestbrabant.nl/#!1-Cover

http://ggdgezondwestbrabant3.gezondwestbrabant.nl/#!1-Cover

http://ggdgezondwestbrabant2.gezondwestbrabant.nl/#!1-Cover

http://ggdgezondwestbrabant.gezondwestbrabant.nl/

http://ggdgezondwestbrabantspecial05.gezondwestbrabant.nl/

http://ggdgezondwestbrabantspecial04.gezondwestbrabant.nl/

http://ggdgezondwestbrabantspecial03.gezondwestbrabant.nl/

http://ggdgezondwestbrabantspecial02.gezondwestbrabant.nl/#!1-Cover

http://ggdspecial1.gezondwestbrabant.nl/#!1-Cover

http://www.smarthealth.nl/trendition/2014/12/12/op-zoek-naar-een-definitie-van-ehealth/

http://ggdgezondwestbrabant5.gezondwestbrabant.nl/#!1-Cover

http://ggdgezondwestbrabant4.gezondwestbrabant.nl/#!1-Cover

http://ggdgezondwestbrabant3.gezondwestbrabant.nl/#!1-Cover

http://ggdgezondwestbrabant2.gezondwestbrabant.nl/#!1-Cover

http://ggdgezondwestbrabant.gezondwestbrabant.nl/

http://ggdgezondwestbrabantspecial06.gezondwestbrabant.nl/

http://ggdgezondwestbrabantspecial05.gezondwestbrabant.nl/

http://ggdgezondwestbrabantspecial04.gezondwestbrabant.nl/

http://ggdgezondwestbrabantspecial03.gezondwestbrabant.nl/

http://ggdgezondwestbrabantspecial02.gezondwestbrabant.nl/#!1-Cover

http://ggdspecial1.gezondwestbrabant.nl/#!1-Cover

Cover

Een wereld te winnen

Technology by MagStream Real Time Publishing